Madarász József Városi Könyvtár

Küldetésnyilatkozat

A könyvtár feladata, mint nyilvános könyvtárnak, a település közművelődési könyvtáraként a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, az élet-hosszig tartó tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása.

A Madarász József Városi Könyvtár fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismeréséhez, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra. Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatják:

 • a szervezett oktatásban és az önképzésben részt vevő személyek tanulását,
 • az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és kultúra területén való tájékozódást,
 • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,
 • a város és a kistérség természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak kutatását és
  bemutatását,
 • a szabadidő hasznos eltöltését.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

 • a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk és frissítjük,
 • gondoskodunk az állomány feltárásáról,
 • korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény információs szolgáltatásait, növeljük az elektronikus dokumentumszolgáltatás arányát,
 • lehetőséget biztosítunk arra, hogy a könyvtár állományáról és szolgáltatásairól az interneten is tájékozódni tudjanak az érdeklődők,
 • folyamatosan javítjuk szolgáltatásaink személyi és tárgyi feltételeit,
 • intézményünkben lehetőséget biztosítunk a közösségi művelődésre,
 • munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait. Vizsgáljuk a felhasználói igényeket, szokásokat, s ennek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait.
 • Arra törekszünk, hogy – a fenntartó, Sárbogárd Város Önkormányzata szándékával összhangban – megteremtsük a XXI. század követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatást. Ennek érdekében jó kapcsolatot alakítunk ki, ápolunk és együttműködünk a városban található közintézményekkel.