Madarász József Városi Könyvtár

Számítógép-használati szabályzat

 1. A sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár (továbbiakban: könyvtár) nyilvános könyvtár, szolgáltatásait mindenki igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja.
 2. E szabályzat a könyvtár általános használati szabályzatának kifejezetten a számítógépek használatára vonatkozó előírásait tartalmazza.
 3. A könyvtár az általános tájékozódás és személyes érdeklődés céljára Internet-használatot biztosít.
 4. 2016. január 1-jétől a könyvtár számítógépein csak a 30 percet meg nem haladó használat ingyenes, minden további internethasználat (számítógéphasználat) 5,- Ft/perc, amelyet a használó a gépek mellett elhelyezett munkalapokon aláírásával igazol.
 5. Az olvasó a szolgáltatást nem használhatja a következőkre:
  – üzleti célú tevékenységre (reklám, termékek forgalmazása, stb.)
  – törvénybe ütköző cselekmény (hálózati erőforrások, a hálózaton elérhető adatok illetéktelen megsemmisítésére, a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenységre, stb.)
  – közízlést sértő oldalak látogatására,
 6. Minden felhasználó előzetes igénybejelentés nélkül használhatja a gépeket, de csak akkor biztosított a használat, ha van szabad gép. A számítógépek használatára időpont előjegyzése – előzetesen – bármelyik könyvtárosnál igényelhető.
 7. A számítógépek használatának feltétele, hogy a használó a könyvtár beiratkozott olvasója legyen.
  Az érvényesített olvasójegyet minden alkalommal be kell mutatni az olvasószolgálatban található könyvtárosnak.
 8. A könyvtár számítógépeit – az arra jogosultak – keddtől péntekig 9,00-17,45, szombaton 9,00-14,45 óráig használhatják a felnőtt könyvtári részleg nyitva tartási napjain.
  A könyvtárban található gépeket csak a 12 évesnél idősebb gyermekolvasóink vehetik igénybe.
 9. A számítógépek mellé kizárólag csak a jegyzeteléshez szükséges eszközök vihetők be.
 10. A könyvtár erősáramú elektronikai rendszereire a használó saját technikai eszközt nem csatlakoztathat.
 11. Az Internetről történő letöltésről saját CD, DVD nem használható, csak a könyvtárban vásárolt.
 12. A számítógépekről történő nyomtatás díjköteles. A nyomtatás díját a Könyvtárhasználati Szabályzat melléklete tartalmazza.
 13. A könyvtár számítógépein csak az azokon már meglévő legális programok futtathatók.
  E szabály be nem tartásából eredő valamennyi kár (szerzői, jogi, technikai, egyéb) a használót terheli.
 14. A számítógépekben szándékosan okozott kár megtérítése a használót terheli.
 15. A könyvtár számítógéphasználat szabályai alól – indokolt esetben – a könyvtár vezetője felmentést adhat.
 16. A Számítógép-használati Szabályzat be nem tartása a könyvtári internet-használat ideiglenes vagy végleges felfüggesztését vonzza magával.

Sárbogárd, 2016. január 4.

Nagy Zsuzsanna
igazgató