Madarász József Városi Könyvtár

Madarász József

madarasz_jozsefmadarasz_cimer1madarasz_szobor

Madarász József

(Nemeskisfalud, 1814. augusztus 27. – Kispest, 1915. január 31.) 
A sárbogárdi városi könyvtár névadója, Madarász József, 1814-ben Nemeskisfaludon született. Ügyvéd, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő.
1848-ban az első népképviseleti országgyűlésen a sárkeresztúri választókerület képviselője lett. 80 évig a Fejér megyei Sárkeresztúr képviselője.
A Kossuth Lajos által szerkesztett Országgyűlési Tudósításokat másolta.
A szabadságharc alatt a képviselőség mellett az Egyenlőségi Társulat tagja, majd elnöke és szerkesztette a Népelem c. lapot. Mindvégig kitartott Kossuth és a szabadságharc ügye mellett.
A szabadságharc bukása után 1849-ben 9 évi várfogságra ítélték, amiből 7 évet Olmützben töltött le.
Szabadulása után Amerikába utazott, ahol felkereste Kossuthot és bátyját Madarász Lászlót.
Hazatérve bekapcsolódott a politikai életbe. Újból képviselő lett, több ízben a képviselőház korelnöki tisztét töltötte be.
Az 1848-as eszméket soha nem tagadta meg, azok szellemében élt és küzdött hosszú élete folyamán.
1915-ben, 101 éves korában halt meg Budapesten.

Megszakítás